Plan lekcji
Oddziały
3GA 3GA oddział dwujęzyczny (klasa 2 - historia i informatyka, klasa 3 - historia i fizyka) 1a 1b 1b oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia i fizyka, klasa 2 i 3 - fizyka, historia i społeczeństwo) 1c 1d 1d oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia i fizyka, klasa 2 i 3 - matematyka, historia i społeczeństwo) 1e 1f 1f oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia i fizyka, klasa 2 i 3 - fizyka, historia i społeczeństwo) 2a 2b 2b oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, matematyka, klasa 2 i 3 - matematyka, fizyka, historia i społeczeństwo) 2c 2d 2d oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, klasa 2 i 3 - matematyka, historia i społeczeństwo) 2e 2f 2f oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, klasa 2 i 3 - historia, kultura i sztuka) 3a 3b 3b oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, matematyka, klasa 3 - historia i społeczeństwo, matematyka) 3c 3d 3d oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, matematyka, klasa 2 - matematyka, klasa 3 - matematyka, historia i społeczeństwo) 3e 3e oddział dwujęzyczny (klasa 1 - historia, wiedza o kulturze, matematyka, klasa 3 - historia i społeczeństwo, fizyka) 3f
Nauczyciele
M.Malinowska (Ma) J.Kozieł (Ko) M.Dudzik (Du)
M.Berger (Be) Z.Jakubowska (Jk) J.Mikuła (Mł)
K.Nogły (No) M.Popławska (Pm) M.Adamczyk (Ad)
J.Palińska (Pl) M.Pomykoł (Pł) B.Kocjan (Kc)
B.Leftih (Lf) M.Madzia (Mm) J.Marcol (Mj)
H.Skowrońska (Sk) N.Stawarczyk (Sn) M.Szeja-Baran (Ba)
Z.Złotek (Zz) J.Bieńkowska (Bj) M.Pifczyk (Pg)
J.Lubańska-Pieloch (Lk) D.Mackiewicz - Tlałka (Tl) K.Łępicka (Łp)
D.Osińska (Os) K.Szklanny (Sl) E.Tokarz (Tk)
M.Sipko (Si) I.Stacha (St) R.Kondys (Kr)
G.Łopatka (Łg) M.Kamińska (Ka) M.Król (Km)
E.Maj (Me) A.Dudek-Pomykoł (Dd) B.Polok (Pb)
S.Targosz (Tr) K.Czank (Cz) K.Kozioł (Kw)
G.Szulik (Sz) M.Wita (Wm) E.Tomas-Modlich (Ts)
O.Kotajny (Kt)
Sale
0.1 0.4 0.6
0.9 0.11 1.1
1.2 1.4 1.5
1.6 2.1 2.2
2.3 2.5 2.6
2.7 3.1 3.2
3.3 3.4 3.6
3.8 4.1 sg1
sg2 sg3 A