Mamy powód do dumy
Redaktor: Maria Malinowska   
10.01.2019.
W prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez "Perspektywy", dzięki osiągnięciom w olimpiadach przedmiotowych i wysokim wynikom egzaminów maturalnych, zajęliśmy 80 miejsce w kraju i 4 w województwie śląskim. Jest to wspólny sukces uczniów i nauczycieli, którym za wysiłek i ogromny wkład pracy dziękuję.
Dyrektor Maria Malinowska