Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Projekt „Marzenie o mieście / Miasto marzeń“ Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Realizowany w roku szkolnym 2005/ 2006 oraz 2006/ 2007.

Szkoły partnerskie:

  • College Jean Moulin (Montceau-les-Mines, Francja)
  • Lycée Henri Parriat (Montceau-les-Mines, Francja)
  • Szkoła dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Kopenhaga, Dania)
  • Liceum Ogólnokształcące Széchenyi Istvan (Pecs, Węgry)
  • Istituto Tecnico Commerciale e Geometri (Capo d'Orlando, Włochy)
  • II Liceum Ogólnokształcące im. A. Frycza Modrzewskiego (Rybnik, Polska)

Image

Założenia projektu:

Celem projektu było wyobrażenie idealnego europejskiego miasta przyszłości. W ciągu pierwszego roku realizacji projektu uczniowie każdej ze szkół partnerskich przedstawili, za pomocą własnych metod i środków, wizję swojego miasta w latach 2020-2030. Chodziło o wspólne opracowanie wyglądu takiego miasta marzeń: architektura, ogólny plan, materiały, kolory, rytmy, ulice, place, strefy handlowe, strefy przemysłowe, dźwięki. Położono nacisk na poetycki, kreatywny charakter pracy, bez wchodzenia w szczegóły zbyt techniczne, z jednoczesnym zwróceniem uwagi na to, by dzieło nie było czystą fantazją. Nie było konieczne kompletne, całościowe prezentowanie wyglądu miasta. Wystarczyło skupić się na niektórych aspektach. W drugim roku realizacji wszyscy partnerzy spotkali się w Montceau-les-Mines, mieście, które w 2006r obchodziło 150-tą rocznicę swego powstania. Grupy partnerskie skonfrontowały swoje prace. Wymieniły poglądy na zorganizowanych warsztatach. Starały się odkryć punkty wspólne dla wszystkich projektów i opracować syntezę w formie Karty idealnego miasta przyszłości. Karta ta została potem rozpowszechniona, zwłaszcza wśród polityków krajów, regionów, miast partnerskich oraz w Parlamencie Europejskim.Francuscy uczniowie oprowadzili swoich partnerów po Montceau. Przedstawili dzisiejsze miasto z jego mocnymi i słabymi stronami. Następnie uczniowie i nauczyciele francuscy byli przyjmowani za granicą: w Danii i w Polsce (coll?ge Jean Moulin), we Włoszech (lycée Henri Parriat). Polska grupa została przyjęta przez uczniów i nauczycieli z Węgier. Każda ze szkół partnerskich przedstawiła gościom swoje miasto oraz inne miasto swojego kraju.

Image

Przebieg realizacji projektu w II LO:

Rok szkolny 2005/ 2006: W realizację projektu zaangażowało się dwunastu uczniów klas drugich, sześciu nauczycieli i dyrektor szkoły. W celu pełnego zaprezentowania Rybnika zagranicznym partnerom oraz stworzenia wizji idealnego miasta przyszłości utworzono cztery grupy: literacką, plastyczną, informatyczną i filmową. Każda z nich miała konkretne zadanie do wykonania. Praca nad projektem odbywała się w systemie zajęć pozalekcyjnych, co zostało podyktowane tym, że uczniowie pochodzili z różnych klas. Zaczęliśmy od wybrania terenu, który, zgodnie z założeniami projektu, chcieliśmy poddać utopijnym transformacjom. Terenem tym została nieczynna kopalnia "Ignacy". W czasie zwiedzania kopalni, przygotowaliśmy dokumentację zdjęciową i filmową. Poszliśmy też z wizytą do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Rybnika w celu zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta, a także ze studium zagospodarowania terenu do roku 2020. Naczelnik Wydziału Architektury, zapoznał młodzież z planami rozwoju poszczególnych terenów Rybnika, udzielił też odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu zagospodarowania zabytkowej kopalni "Ignacy". W trakcie zajęć w roku szkolnym 2005/ 2006 grupa literacka, pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani Katarzyny Nogły, poznała poezję futurystyczną, stworzyła kaligramy zainspirowane maszyną wyciągową w kopalni "Ignacy", zredagowała reportaż "Dziś w Café Cultura" prezentujący utopijną wersję zagospodarowania terenu kopalni. Grupa plastyczna, kierowana przez nauczycielkę plastyki, panią Miladę Więckowską, zajęła się opracowaniem plastycznej wizji wykorzystania terenu kopalni. Wykonano szereg szkiców, projekt zagospodarowania oraz makiety trzech obiektów: teatru we wnętrzu kopalni, plaży i mini zoo. Grupa informatyczna, prowadzona przez nauczycielkę informatyki, panią Karolinę Olczak, poznała animację w programie Flax oraz w Macromedia Flash, prezentację w programie Power Point, sposób prezentacji narracji oraz podkładu dźwiękowego, przygotowała prezentację multimedialną o mieście Rybniku. Grupa filmowa, pod kierunkiem nauczyciela historii, pana Piotra Kuczery, przygotowała film prezentujący miasto Rybnik zagranicznym turystom. W opracowaniu angielskiej i francuskiej wersji prezentacji multimedialnej i filmu pomagały: nauczycielka języka angielskiego, pani Hanna Skowrońska i nauczycielka języka francuskiego, pani Jolanta Bieńkowska. Oprócz tego uczniowie, zaczęli przygotowywać wystawę zdjęć Rybnika. W dniach 27.03 - 2.04. 2006 odbyła się wizyta robocza w Peczu na Węgrzech. Wzięło w niej udział 10 uczniów i 6 nauczycieli, którzy zostali serdecznie przyjęci przez węgierskie rodziny. W czasie wizyty zaprezentowano węgierskim partnerom wykonane prace, zapoznano się z efektem prac grupy licealistów z Peczu, zwiedzono Pecz i okolice, odbyła się wycieczka do Budapesztu. Wizyta była też okazją do sprawdzenia swoich umiejętności porozumiewania się w języku angielskim, francuskim i niemieckim.

Image

Image

Rok szkolny 2006/ 2007: We wrześniu grupa młodzieży pracującej nad projektem powiększyła się o 15 uczniów z kl. 2g, 1 uczennicy z kl. 2b i 1 ucznia z kl. 2c. Uczniowie pracowali nad ukończeniem wystawy fotografii miasta Rybnika. Wykorzystano zdjęcia wykonane przez nauczyciela historii, pana Piotra Kuczerę oraz nauczyciela matematyki, pana Adama Spandla. Fotografie opatrzono komentarzami w języku polskim, angielskim i francuskim. Zdjęcia zgrupowano w następujących działach: historia miasta, centrum miasta, zalew rybnicki, zabytki, pejzaż kopalniany, osiedle górnicze, zabytkowa kopalnia "Ignacy", transport, miasta bliźniacze. W ramach przygotowań do wizyty roboczej w Monceau-les-Mines uczniowie przeanalizowali francuską propozycję tekstu Karty idealnego miasta przyszłości, następnie przekazali swoją opinię uczniom z liceum Henri Parriat. Na lekcjach języka francuskiego przygotowano krótkie teksty z autoprezentacją uczniów udających się na wizytę roboczą do Francji. Teksty zostały przesłane drogą elektroniczną uczniom z Coll?ge Jean Moulin - organizatorom wizyty. Wizyta robocza w Montceau-les-Mines - spotkanie wszystkich partnerów (Francja, Włochy, Węgry, Dania, Polska) - odbyła się w dniach 19.11 - 25.11.2006. Polska grupa liczyła 24 uczniów i 4 nauczycieli. Wszyscy partnerzy zostali serdecznie przyjęci przez francuskie rodziny. W czasie wizyty zwiedzono miasto Montceau-les-Mines, odbyła się wycieczka do Lyonu, uczestnicy tworzyli makiety miasta przyszłości na warsztatach prowadzonych przez architektów, opracowano ostateczną wersję Karty idealnego miasta przyszłości w sześciu językach. Zorganizowano wystawę wszystkich prac wykonanych przez szkoły partnerskie oraz ceremonię przekazania Karty europejskim deputowanym. Po powrocie z Francji zaczęliśmy przygotowywać program wizyty roboczej w Rybniku. W dniach 26.03 - 1.04.2007 przyjmowaliśmy grupę z Coll?ge Jean Moulin. Klasa 2g z panią Marią Dziedzic oprowadziła gości po naszym mieście. Zorganizowaliśmy wycieczkę do Krakowa i do zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach, urządziliśmy wystawę prac wykonanych w ramach projektu, przekazaliśmy Kartę idealnego miasta przyszłości władzom miasta. Spotkanie w Montceau-les-Mines i spotkanie w Rybniku było dla naszych uczniów znakomitą okazją do kształcenia sprawności posługiwania się językiem francuskim. Warto też podkreślić wysiłek Francuzów w opanowaniu podstaw języka polskiego zarówno na lekcjach polskiego jak i w rodzinach.

Image

Image

 
następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?