Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Studium porównawcze dotyczące wyboru szkoły Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Projekt Studium porównawcze dotyczące wyboru wykształcenia/szkoły przez młodych ludzi oraz ich planów związanych z przyszłą pracą.

Realizowany w roku szkolnym 2001/2002, 2002/2003 oraz 2003/2004
Szkolny koordynator projektu: mgr Danuta Rurańska

Z inicjatywy mgr Danuty Rurańskiej, która już w roku szkolnym 2000/2001 pracowała nad przygotowaniem programu współpracy międzynarodowej między szkołami, szkoła nasza ubiegała się o udział w trzyletnim Szkolnym Projekcie Comeniusa - Socrates Comenius 1, którego temat to: Studium porównawcze dotyczące wyboru wykształcenia/szkoły przez młodych ludzi oraz ich planów związanych z przyszłą pracą.

Image
Galati 2004r.
Przygotowania prowadzone przez p. Rurańską trwały prawie cały rok szkolny; listy, telefony i e-maile, ale zaowocowały nawiązaniem współpracy z kilkoma europejskimi szkołami W lutym 2001 odbyła się w Glasgow wizyta przygotowawcza koordynatorów szkolnych, na której wspólnie przygotowywano ramowy program i aplikacje.

Po powrocie, po szczegółowym opracowaniu, podanie zostało złożone w Agencji Narodowej. Nasze podanie oraz podania pozostałych szkół zostały zatwierdzone i od września 2001 przystąpiliśmy do realizacji projektu. Językiem projektu jest język angielski. Ponieważ projekt jest realizowany w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne, odpowiedzialnym za prace związane z informatyką i sprawami komputerowymi całego projektu został mgr Krzysztof Lazaj, jako najbardziej kompetentny i doświadczony w tej pracy.

W projekcie tym uczestniczą oprócz nas (koordynujemy trzeci rok pracy i podsumowujemy całość działań) szkoły z Danii (szkoła koordynująca w pierwszym roku pracy), Niemiec (koordynator drugiego roku), Irlandii Północnej, Rumunii-2 szkoły i Węgier (partner w pierwszym i drugim roku pracy). W pierwszym roku przygotowano kwestionariusze i przeprowadzono ankiety związane z tematem oraz ich szczegółową analizę, założono stronę internetową do przedstawiania rezultatów naszych badań. Podczas realizacji projektu poznajemy systemy edukacyjne w poszczególnych krajach, jak również wpływ środowiska z jakiego wywodzą się uczniowie na wybór szkoły i przyszłej pracy.

W kolejnych latach poznawaliśmy możliwości zatrudnienia w poszczególnych krajach, a także zgodność uzyskanego wykształcenia z wykonywaną pracą. Porównujemy również drogę jaką w każdym z uczestniczących państw trzeba przejść, aby zdobyć jakiś konkretny zawód.

Udział w projekcie międzynarodowym jest jednym z punktów planu strategicznego szkoły. Chcemy, aby młodzież miała większe możliwości rozwijania kompetencji językowych, informatycznych, kulturowych, społecznych i osobistych, a równocześnie poznawała i coraz lepiej rozumiała obcą kulturę i zwyczaje, potrafiła znaleźć swoje miejsce w działaniach międzynarodowych.

W szkole zaangażowani są przede wszystkim zainteresowani uczniowie z różnych klas - w sumie bezpośrednio pracowało lub pracuje ponad 50 uczniów, a 150 wylosowanych brało udział w ankietach- a nauczyciele koordynują, organizują i nadzorują prowadzone działania. W codzienną pracę nad projektem zaangażowani są mgr Danuta Rurańska i mgr Krzysztof Lazaj. W zależności od realizowanych tematów i wyznaczonych zadań pomocą w projekcie służą również mgr Aleksandra Marciniak, mgr Mariola Madzia, mgr Zofia Ryszka, mgr Janina Kozieł i mgr Stefania Duerschlag.

zobacz : strona internetowa projektu

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?