Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Beata Pawlas   
02.02.2011.

Osoby zainteresowanye wiedzą o współczesnej gospodarce zachęcamy do udziału w olimpiadach przedmiotowych.

   Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

  (www.pte.pl/katowice/olimpiada.htm);

  Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Prowadzona jest od samego początku przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej. 
Odbyło się XXI Olimpiad a ich treścią jest zawsze "Teoria i praktyka gospodarowania".
Co roku motywem różnicującym jest zmieniające się hasło przewodnie.

Katowicki Komitet Okręgowy OWE jest jednym z 17 okręgów w skali kraju. Zasięgiem działania obejmuje środkową i południową część województwa śląskiego.

Twórcą ruchu olimpijskiego w katowickim Okręgu był prof. dr hab. Józef Szyrocki, pierwszy przewodniczący Komitetu kręgowego w latach 1987-1996. 
W latach 1996-2004 pracom Komitetu przewodniczył prof. dr hab. dr h. c. Teodor Kramer.


Zawody I stopnia (szkolne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 5 listopada 2009 r. (czwartek), o godz. 9:00.
 

Zawody II stopnia (okręgowe) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 6 stycznia 2010 r. (środa), o godz. 11:00.
 

Zawody III stopnia (centralne) XXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 20 i 21 marca 2010 r. (sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.
 
 

XXIII OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

W roku szkolnym 2009/2010 zostanie przeprowadzona XXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji to „Wahania koniunktury a rozwój gospodarki”.
Aktualnie kwestie związane z cyklicznością procesów wzrostu i rozwoju gospodarki nabierają szczególnego znaczenia z uwagi na symptomy globalnego spowolnienia gospodarczego.

logo_OWE_200.gifProblem trwałego wzrostu i rozwoju gospodarczego dotyczy większości krajów świata. Współcześnie jest on również podstawowym wyzwaniem dla polityki gospodarczej. Wahania koniunktury i towarzyszące im fluktuacje tempa wzrostu gospodarczego nie są czymś wyjątkowym w gospodarce. Cykliczność wzrostu gospodarczego obserwowana jest przez ekonomistów już od kilku stuleci. Badania nad tym zjawiskiem zaowocowały licznymi teoriami, które próbują wyjaśnić procesy zachodzące w gospodarce. Są one o tyle ważne, bo na ich podstawie możliwe jest prognozowanie najważniejszych parametrów rozwoju społeczno-gospodarczego.

Zmiany tempa wzrostu gospodarczego silnie oddziałują na wszystkie podmioty w gospodarce. Wahania koniunktury determinują nie tylko sytuację na rynku pracy (m.in. stopa bezrobocia), ale także na rynku finansowym. Wpływa to na decyzje gospodarstw domowych w zakresie wielkości konsumpcji i oszczędności. Powszechny wzrost poziomu życia, jakiego doświadczyły kraje wysoko rozwinięte w ostatnich dwóch stuleciach, nie byłby możliwy bez wzrostu gospodarczego.

Wahania koniunktury determinują również zachowania przedsiębiorstw – poczynając od zmian w poziomie zapasów, poprzez stopień wykorzystania czynników wytwórczych, na rozmiarach nowych inwestycji kończąc. Należy przy tym pamiętać, że zmienność otoczenia biznesowego, choć niektóre przedsiębiorstwa prowadzi do bankructwa, dla innych stanowi wyzwanie – możliwość wejścia na rynek i rozwoju.

Cykliczność procesów ekonomicznych wpływa w końcu na międzynarodową konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Pojawiające się kryzysy walutowe, finansowe czy zadłużeniowe, często na dziesięciolecia, określają sytuację podmiotów rynkowych w poszczególnych krajach, a zwiększanie się stopnia powiązań w gospodarce światowej sprzyja transmisji impulsów koniunkturalnych.

Pomimo, że w ostatnich kilkudziesięciu latach obserwuje się złagodzenie amplitudy wahań koniunkturalnych, w tym skrócenie czasu trwania recesji, wciąż aktualne pozostaje pytanie o możliwość wpływu państwa na krótko- i długookresowe tempo wzrostu gospodarczego, a także skuteczność polityki antycyklicznej. Osiągnięcie pozytywnych efektów zależy od właściwego doboru instrumentów polityki gospodarczej, która powinna łączyć elementy stabilizujące i prowzrostowe. Nie jest to zadanie łatwe w coraz silniej zglobalizowanej gospodarce światowej. W tych warunkach niektórzy ekonomiści odrzucają założenie o możliwości kształtowania przez państwo dynamiki procesów gospodarczych, podkreślając że przyczyn cykliczności należy szukać w cechach (istocie) gospodarki rynkowej. Niektórzy z nich wskazują, że źródła kryzysów gospodarczych są skutkiem działalności państwa, inni natomiast na impulsy płynące z sektora zagranicznego i wymianę międzynarodową.

Pytania opisowe o charakterze ogólnym (przekrojowym) w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z myślą przewodnią jej XXIII edycji.

Pytania testowe będą odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter III stopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia (szkolne i okręgowe) będą oparte na egzaminie pisemnym, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno na egzaminie pisemnym, jak i ustnym. Struktura pytań oraz punktacja odpowiedzi w zawodach poszczególnych stopni Olimpiady znajduje się tutaj.

Termin przyjmowania zgłoszeń udziału szkół w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej upływa 30 września 2009 r. Elektroniczny formularz zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie znajduje się pod adresem http://www.pte.pl/zgloszenia_owe/.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?