Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Regulamin pracowni fizycznej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
 1. Pracownia fizyczna jest miejscem pracy i nauki w celu zdobywania wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych.
 2. W pracowni fizycznej odbywają się lekcje fizyki , zajęcia kółka fizycznego (lub inne określone szkolnym rozkładem lekcji).
 3. Uczniom nie wolno przebywać w pracowni w czasie przerw. Wyjątkiem mogą być dyżurni, którzy dbają o przygotowanie sali do lekcji.
 4. Do pracowni uczniowie wchodzą po dzwonku na lekcję pod opieką nauczyciela
 5. Do pracowni nie wolno wnosić odzieży wierzchniej , napojów i jedzenia.
 6. Po wejściu do pracowni każdy uczeń zajmuje stałe, wyznaczone mu miejsce.
 7. Wyjmowanie przyrządów i urządzeń z szaf bez zgody nauczyciela fizyki jest bezwzględnie zabronione
 8. Na lekcjach ćwiczeniowych uczniowie pracują w grupach 2-5 osobowych, z których każda posiada wyznaczonego przedstawiciela odpowiedzialnego za przyniesienie oraz odniesienie przyrządów po wykonaniu ćwiczenia, a także organizację pracy swojego zespołu.
 9. Ze wszelkich przyrządów znajdujących się w pracowni uczeń może korzystać dopiero po zezwoleniu prowadzącego lekcję nauczyciela.
 10. Uczeń wykonujący ćwiczenie zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność pod względem bhp i nie opuszczać zajmowanego miejsca. Miejsce ćwiczeń uczeń opuszcza tylko za zezwoleniem nauczyciela.
 11. Wszelkie przyrządy, z których korzysta uczeń, są mieniem społecznym i dlatego wolno korzystać z nich tylko zgodnie z instrukcją obsługi i należy chronić je przed zniszczeniem. Każde, nawet najmniejsze uszkodzenie przyrządu należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 12. Po skończonym ćwiczeniu przedstawiciele grup sprawdzają stan przyrządów oraz odnoszą je w wyznaczone miejsce. O wszelkich brakach i usterkach należy zgłosić nauczycielowi.
 13. Po skończonej lekcji uczniowie opuszczają pracownię, pozostawiając za sobą ład i porządek.
 14. Za każdy uszkodzony lub zniszczony sprzęt podczas lekcji przez ucznia wskutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi uczeń odpowiada materialnie lub we własnym zakresie naprawia szkodę w terminie 1 tygodnia.

Uwaga!
Każdy wypadek uczeń natychmiast zobowiązany jest zgłosić prowadzącemu zajęcia w pracowni fizycznej. Nawet najdrobniejsze skaleczenia muszą być zgłoszone nauczycielowi.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?