Skip to content
English French German Italian Polish Portuguese Russian Spanish Irish
Rada Rodziców
Rada Rodziców Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Redaktor: Krzysztof Lazaj   
13.09.2013.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza-Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (art. 53 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty).

Informacja dla rodziców uczniów II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego i Gimnazjum Dwujęzycznym nr 18 w Rybniku.

Rada Rodziców wspiera działalność statutową szkoły między innymi poprzez:

  • pomoc dla uczniów ( konkursy, olimpiady, zakup biletów miesięcznych, kompletów podręczników szkolnych zwracanych  na stan szkoły po zakończeniu roku szkolnego, dofinansowanie uczestnictwa w klasowych wyjazdach, itp.),
  • finansowanie dodatkowych zajęć przygotowujących do matury lub kółek zainteresowań,
  • zakup pomocy dydaktycznych, współfinansowanie remontów pracowni i szkoły oraz finansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej
  • finansowanie uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego (wynajem sali w Teatrze Ziemi Rybnickiej, zakup poczęstunku po zakończeniu szkoły przez III klasy Liceum i Gimnazjum, finansowanie nagród dla uczniów wyróżniających się i laureatów olimpiad i konkursów)
  • współfinansowanie konkursów i zawodów organizowanych przez naszą szkołę oraz wyjazdów integracyjnych w ramach współpracy z innymi szkołami (nagrody, poczęstunki, drobne prezenty itp.),
  • dopłaty w wysokości 12% wpłaconych kwot na wycieczki klasowe,
  • finansowanie inicjatyw Samorządu Szkolnego,
  • dofinansowanie w miarę posiadanych środków uroczystości organizowanych w naszej szkole (święta, pikniki szkolne, rocznice, itp.),

Plan wydatków corocznie jest opracowywany i zatwierdzany uchwałą Rady Rodziców na podstawie dobrowolnie zadeklarowanych kwot przez rodziców w poszczególnych klasach. Proponowana kwota po 13 latach została decyzją Rady Rodziców podniesiona do 30 zł miesięcznie.
Funkcjonowanie opiera się na realizowaniu podjętych zobowiązań bezpośrednio na spotkaniu z wychowawcą w klasie lub konto Rady Rodziców (prosimy o podanie w tytule klasy oraz nazwiska i imienia dziecka). Za wszystkie dokonane wpłaty dziękujemy.
Kontrolę nad prawidłowością i zasadnością wydatkowanych środków finansowych szczegółowo prowadzi 3 osobowa Komisja Rewizyjna Rady Rodziców.
Dodatkowe informacje, w tym numer rachunku bankowego można uzyskać na stronie szkoły http://archiwum.2lo.rybnik.pl/ w zakładce Rada Rodziców.

 

Gimnazjum

strona www Gimnazjum Dwujęzycznego nr 18 w Rybniku:

g18.rybnik.pl

Zamów biuletyn


Logowanie


Hasło?